Privacy Policy

Integritetspolicy

 

Vi arbetar ständigt för att skydda din integritet. Om du har frågor eller synpunkter angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på nordicwebspot@gmail.com så hjälper vi dig gärna.
I och med att du besöker vår webbplats och/eller använder våra tjänster samtycker du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

 

Innehållsförteckning

 

 1. Definitioner i denna policy
 2. Skydd av personuppgifter
 3. Dina rättigheter
 4. Vilka personuppgifter som samlas in
 5. Varför vi samlar in dina personuppgifter
 6. Vem har tillgång till dina personuppgifter
 7. Hur skyddar vi de uppgifter som vi samlar in
 8. Om Cookies
 9. Kontaktinformation

 

Definitioner

 

Personuppgifter  – information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Behandling av personuppgifter – all form av hantering av personuppgifter
Registrerade– en fysisk person vars personuppgifter behandlas
Underårigt barn – en fysisk person under 16 års ålder.
Vi/oss – Bromma Cykelservice som driver webbplatsen https://www.brommacykel.se

 

Principer om uppgiftsskydd

 

Vi lovar att följa de följande principer i frågan om skydd av personuppgifter:

 • Vår hantering av personuppgifter sker på ett lagligt, rättvist och transparent vis. Vår behandling av personuppgifter har rättsliga grunder. Vi tar alltid hänsyn till dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter. Vid förfrågan tillgodoser vi dig med information om vår hantering av personuppgifter. .
 • Behandling och hantering av personuppgifter är begränsat till ändamålet. Vi behandlar enbart personuppgifter för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för
 • I vår behandling av personuppgifter använder vi minimalt med uppgifter. Vi samlar endast in och behandlar den minsta möjliga mängd personuppgifter för ett visst ändamål.
 • Vår behandling av personuppgifter är begränsat inom en viss tidsperiod. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.
 • Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa att alla uppgifter vi samlar in är korrekta
 • Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa integriteten av de data vi samlar in och värna om din sekretess.

 

Dina Rättigheter

 

Den registrerade har följande rättigheter:

 1. Rätt till information – du har rätt att få veta när dina personuppgifter behandlats samt vilka uppgifter som vi samlar in, var vi får informationen från, till vilket ändamål vi samlar in personuppgifter och vem som hanterar dina uppgifter.
 2. Rätt till tillgång – du har rätt att få insyn i de personuppgifter som vi får från dig eller om dig. Du har också rätt till att begära och få tillgång till en kopia av dina uppgifter.
 3. Rätt till rättelse – Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas om de är oriktiga eller ofullständiga.
 4. Rätt till radering – I särskilda fall kan du begära att dina personuppgifter raderas från våra register.
 5. Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling – I situationer med särskilda villkor har du rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter
 6. Rätt till att motsätta sig behandling av personuppgifter – I särskilda fall har du rätt till att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, till exempel när det gäller direktmarknadsföring
 7. Rätt till att invända mot automatisk databehandling – Du har rätt att tacka nej till automatisk uppgiftsbehandling inklusive profilering, dvs att besluts inte tas enbart enligt automatisk uppgiftsbehandling. Du kan utöva din rätt att göra invändningar om profileringen leder till rättsliga följder för dig eller väsentligt påverkar dig
 8. Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, i det fall att det är möjligt, i en direktöverföring från ett personuppgiftsbiträde till ett annat.
 9. Rätt att anföra ett klagomål – Om vi ger dig avslag för din begäran enligt åtkomsträtten kommer vi att ge dig med en anledning. Om du anser att vi har hanterat din förfrågan på ett felaktigt sätt vill vi gärna att du hör av dig till oss.
 10. Rätt till hjälp av en tillsynsmyndighet – Du har rätt att få hjälp av en tillsynsmyndighet samt rätt till andra rättsliga åtgärder inklusive rätten att yrka skadestånd r
 11. Rätt att återkalla lämnat samtycke – du har rätt att återkalla lämnat samtycke för vår behandling av dina personuppgifter.

 

Personuppgifter som vi samlar in

 

– Information som du har angett
Detta kan vara information som din e-postadress, namn, adressuppgifter osv – främst information som behövs för att uppfylla ditt ärende eller för att förbättra din kundupplevelse. Vi sparar den information du förser oss med så att du kan kommenterar eller utföra andra aktiviteter på vår webbplats. Information såsom ditt namn och e-postadress sparas i detta syfte.
 – Information som samlas in automatiskt
I detta ingår information som automatiskt sparas av cookies och andra sessionsverktyg. Till exempel, information om din varukorg, din IP-adress, din köphistorik osv. Denna information används för att förbättra din kundupplevelse. När du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats kan dina aktiviteter lagras.

– Information från våra partners
Vi samlar in information från våra samarbetspartners med bekräftelsen att de har rättsliga grunder att dela med sig av den informationen med oss. Denna information är antingen sådan du har försett dem med direkt eller som de har samlat om dig på andra rättsliga grunder.

Offentligt tillgänglig information
Vi kan eventuellt använda oss av information om dig som är offentligt tillgängligt.

 

Hur vi använder dina personuppgifter

 

Vi använder dina personuppgifter till att:

 • förse dig med våra tjänster. Till detta räknas till exempel att förse dig med andra produkter eller tjänster som du har begärt; förse dig med förmåner vid begäran och kommunicera med dig om dessa produkter och tjänster; kommunicera med dig, samt att kontakta och notifiera dig om eventuella ändringar av tjänster.
 • förbättra din kundupplevelse;
 • Uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser;

Vi använder dina personuppgifter med berättigade skäl och/eller med ditt samtycke.
När vi inleder ett köpeavtal med dig eller uppfyller avtalsrättsliga förpliktelser behandlar vi dina personuppgifter för de följande ändamålen:

 • för att identifiera dig;
 • för att förse dig med en tjänst eller för att skicka/erbjuda dig en produkt;
 • för att kommunicera med dig, antingen för försäljning eller fakturering;

På grunden av berättigade intressen, behandlar vi dina personuppgifter för de följande ändamålen:

 • för att skicka dig personliga erbjudanden (från oss och/eller våra försiktigt utvalda samarbetspartners);
 • för att administrera och analysera vår kundbas (köparbetende och historik) med syfte att förbättra kvaliteten, utbudet och tillgängligheten av produkter/ tjänster som erbjuds;
 • för att framställa frågeformulär angående kundtillfredsställelse;

Om du inte har angett annorlunda anser vi att det är vårt berättigat intresse att erbjuda dig produkter/tjänster som liknar eller är det samma som de i din köphistorik/ surfvanor.
Med ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för de följande ändamålen:

 • för att skicka dig nyhetsbrev och kampanjerbjudanden (från oss och/eller vår försiktigt utvalda samarbetspartners);
 • för andra ändamål som vi har bett om samtycke för;

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och/eller använder vi dina personuppgifter på sätt som föreskrivs i lagen. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera personuppgifter som vi har samlat in för senare användning. Vi använder information som samlats utanför ramen av denna policy endast om det är anonymiserat.
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål som ej beskrivs här men som är kompatibla med det ursprungliga ändamålet som var grunden till att informationen samlat in. För att utföra detta säkerställer vi att:

 • kopplingen mellan ändamålen, kontexten och karaktären av personuppgifterna är passande för ytterligare behandling;
 • den ytterligare behandlingen inte kommer att negativt påverka dina intressen och att
 • vi kommer att ta lämpliga säkerhetsåtgärder under behandlingen.

Vi informerar dig om vi kommer att ytterligare behandla dina personuppgifter och till vilket ändamål.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter

 

Vi delar inte ut dina personuppgifter med okända. I vissa fall förser vi våra tillförlitliga samarbetspartners med dina personuppgifter för att antingen möjliggöra tjänster för dig eller för att förbättra din kundupplevelse.
Vi arbetar enbart med behandlingspartners som kan säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi delar endast dina personuppgifter med tredjeparter eller myndigheter när detta är ett lagkrav. Vi kan dela dina personuppgifter med tredjeparter om du har gett samtycke eller om det är ett lagkrav.

 

Hur vi skyddar dina uppgifter

 

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert vis. Vi följer särskilda säkerhetsprotokoll för kommunikation och överföring av uppgifter (som HTTPS). Vi använder oss av anonymisering och pseudonymisering när lämpligt. Vi bevakar våra system för tekniska sårbarheter och angrepp.
Trots att vi gör vårt yttersta kan vi inte garantera informationssäkerhet, men vi lovar att anmäla personuppgiftsöverträdelser till de rätta myndigheterna. Vi kommer också att meddela dig om det finns något hot mot dina rättigheter eller intressen. Vi kommer att göra allt som vi rimligt kan för att förhindra säkerhetsöverträdelser och hjälpa myndigheterna skulle en överträdelse ske.
Om du är medlem hos oss bör du observera att du ska hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.

 

Länkar till andra webbplatser

 

Våra tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk till en tredjeparts webbplats kommer du att omdirigeras dit. Vi råder dig läsa igenom integritetspolicyn på alla webbplatser du besöker.
Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller affärsmetoder av en tredjeparts webbplats eller tjänster.

 

Ändring av Integritetspolicyn

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy.

Senast ändrad 1 december, 2018.

 

Kontaktinformation

 

Om du har ytterligare frågor om vår Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss:

 • Per e-post: info@www.brommacykel.se
 • Genom att besöka vår webbplats:  privacy policy
Scroll to Top